Bjerg- og dalfolder

Dalfolden er den helt grundlæggende fold hvor man folder noget af papiret op over noget andet, så foldelinjen set oppefra kommer til at ligne en dal.

Bjergfolden er det samme, bare hvor papiret foldes bagom det andet, så foldelinjen set oppefra ligner en bjergryg.

Hvis man synes det er lettere, kan man lave en bjergfold ved at vende papiret med den anden side op, lave en dalfold, og vende papiret tilbage. I mere komplekse folderier vil man dog ikke kunne komme til fra bagsiden, så det er en god ide at lære bjergfolden rigtigt. Og i "friluftsfoldning" hvor papiret holdes i luften, er bjergfolden ofte den nemmeste.

Udgangspunktet er et stykke papir, med den ikke-farvede side op.

Kvadrat med dalfoldmarkering
Dalfold er markeret med stiplet linje. Fold papiret opefter, langs den stiplede linje, så det ligner en dal undervejs.
Dalfold
Sådan.
Kvadrat med bjergfoldmarkering
Bjergfold markeres med stiplet og prikket linje. Fold papiret bagom, langs den stiplede linje, så det ligner en bjergryg undervejs.
Bjergfold
Sådan. Bemærk at det er den lyse side der er udad.